Jadwiga Chałupka

Śpiewa codziennie, bo to zupełnie tak, jak z oddychaniem! Spełnia się śpiewając zespołowo i chóralnie. Rodzice i dziadkowie Jadwigi śpiewali jej kołysanki, wymyślone przez siebie piosenki, również te popularne i nie tylko dziecięce. Śpiewają razem również dzisiaj podczas Świąt i wspólnych wycieczek. Zdaniem Jadwigi muzyka ją ukształtowała i wskazała jej drogę życiową drogę.