zgłoś piosenkę

Imię i nazwisko Zgłaszającego*
Tytuł zgłaszanej piosenki*
Kategoria zgłaszanej piosenki*
Autorzy zgłaszanej piosenki
(tylko dla: piosenka autorska, piosenka do zaproponowanego tekstu)
Autor tekstu (imię i nazwisko)
Autor muzyki (imię i nazwisko)


Załącz plik mp3 z piosenką* (max 10 MB)     
Adres zgłaszającego
Miejscowość, kod pocztowy*
Ulica, nr domu, nr mieszkania*
Dane kontaktowe zgłaszającego
Adres e-mail*
Telefon kontaktowy
Akceptuję regulamin akcji Piosenki Naszej Rodzinki
Oświadczam, że posiadam pełne prawo autorskie do wykonania zgłaszanego utworu i zgadzam się (w imieniu własnym i członków mojej rodziny) na jego publikację na portalu www.spiewajmimamo.pl i na fanpage’u projektu Śpiewaj mi mamo
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji akcji