Regulamin udziału w akcji

 

Akcja Śpiewaj mi mamo 
Śpiewaj z Rodziną

 

I.   Organizator i partnerzy Akcji

Akcja organizowana jest przez Fundację Muzyka jest dla wszystkich w ramach projektu „Śpiewaj mi mamo”, realizowanego w ramach programu Akademia Orange. Partnerami akcji są Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Fundacja Ogrody Muzyczne. Patronami medialnymi akcji są: Gazeta Wyborcza, CzasDzieci.pl, Qlturka.pl oraz Dwójka Polskiego Radia.

 II.    Śpiewaj mi mamo

Projekt Śpiewaj mi mamo to portal i akcja pod tym samym tytułem, zawierające śpiewnik, złożony ze współczesnych i tradycyjnych piosenek, ankiety badawczej, mającej na celu analizę współczesnego stanu „śpiewania” w polskich rodzinach oraz akcji animacyjnej, polegającej na prezentacji piosenek, śpiewanych we współczesnych rodzinach oraz rodzinnych wykonań popularnych i nowych piosenek. Wszystkie materiały merytoryczne, zrealizowane w ramach projektu i zamieszczone na portalu www.spiewajmimamo.pl są udostępnione na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa 3.0.

 III.   Cele akcji:

  1. animacja polskich rodzin w zakresie śpiewania i wspólnego muzykowania;
  2. inspiracja do tworzenia nowych utworów muzycznych, w szczególności piosenek;
  3. podniesienie kompetencji muzycznych Polaków;
  4. umuzykalnienie najmłodszych pokoleń Polaków
  5. upowszechnienie zwyczaju codziennego muzykowania i śpiewania wśród polskich rodzin;
  6. pobudzenie świadomości znaczenia muzyki  dla rozwoju słuchu muzycznego dzieci 0-6 lat;
  7. upowszechnienie wiedzy o znaczeniu śpiewu i śpiewania dla rozwoju muzycznego dzieci;

 IV.   Adresat akcji

W akcji mogą wziąć udział polskie rodziny lub rodziny pochodzenia zagranicznego, mieszkające na terenie Polski i za granicą, bez ograniczeń wiekowych i liczebnych członków rodzin, które zgłoszą (drogą elektroniczną) zapis mp3 wspólnie wykonywanej piosenki. Piosenka powinna być śpiewana w języku polskim.

 V.    Przedmiot akcji

W ramach akcji nadsyłać można rodzinne wykonania tradycyjnych lub nowopowstałych (współczesnych) piosenek w języku polskim, w plikach: audio (format mp3) lub av (dowolny format, nieprzekraczający 10 MB), wykonane przez minimum dwóch członków tej samej rodziny.  Zgłoszenie piosenki do akcji jest równoznaczne z wypełnieniem i przesłaniem wypełnionego formularza, znajdującego się na stronie akcji (www.spiewajmimamo.pl). Nadesłane wykonania mogą reprezentować trzy kategorie:

  1. Piosenka tradycyjna, funkcjonująca w tradycji i kulturze Polski;
  2. Piosenka autorska – piosenka, której autorem (tekstu i/lub muzyki) są członkowie rodziny lub jeden z nich;
  3. Piosenka do zaproponowanego tekstu – piosenka, której melodia (oprawa muzyczne) została skomponowana do zaproponowanego przez Organizatora akcji tekstu, znajdującego się na stronie www.spiewajmimamo.pl.

Jedna rodzina może zgłosić do akcji maksymalnie 3 piosenki: po jednej z każdej z powyższych kategorii.

Nagranie audio i av nie powinno być krótsze niż 30” i dłuższe niż 3 minuty;
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji na portalu tylko wybranych piosenek.

 

 VI.    Terminy i sposób zgłoszenia:

Piosenki na akcję mogą być nadsyłane począwszy  od dnia 11 kwietnia 2012 roku aż do momentu zamknięcia akcji (w zależności od zainteresowania i ilości zgłoszeń).

Wybrane pliki z wykonaniami piosenek zostaną opublikowane na stronie akcji Śpiewaj mi mamo (www.spiewajmimamo.pl). Rodziny, prezentujące najciekawsze wykonania, zostaną zaproszone do prezentacji na żywo swojej piosenki w ramach koncertów Śpiewaj mi mamo (pierwszy z nich odbędzie się26 maja 2012 roku w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Elektoralnej 12)

 VII.    Prawa autorskie

Zgłoszenie piosenki do akcji wraz z wypełnionym formularzem jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi akcji licencji na wykorzystanie zgłoszonego wykonania w ramach portalu www.spiewajmimamo.pl. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację zgłoszonego wykonania na portalu www.spiewajmimamo.pl.

 

Dodatkowych informacji na temat akcji udziela:
Anna Kierkosz/Fundacja Muzyka jest dla wszystkich – anna.kierkosz@muzykajest.pl; kom. 502  599 634

 

 Fundacja Muzyka jest dla wszystkich; www.muzykajest.pl
03-913 Warszawa, ul. Angorska 21 m.2
e-mail: fundacja@muzykajest.pl